Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Libmeldy (autolog CD34+-berikad cellfraktion transducerad med gen för arylsulfas A)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Libmeldy vid indikationen metakromatisk leukodystrofi 2020-06-04 vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Genterapi, angeläget med nationell samverkan.

Mer om nationellt ordnat införande

Libmeldy är avsedd för behandling av metakromatisk leukodysfori.