Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lumevoq (lenadogen-nolparvovek)

Lumevoq vid Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) med mutation i den mitokondriella genen MT-ND4.