Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Lumevoq (lenadogen-nolparvovek)

Lumevoq vid Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) med mutation i den mitokondriella genen MT-ND4.