Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Lumevoq (lenadogen-nolparvovek)

NT-rådet beslutade 2021 att Lumevoq vid Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) skulle omfattas av nationell samverkan. I april 2023 har företaget dragit tillbaka sin ansökan om marknadsgodkännande i Europa. Därmed kommer inte NT-rådet att uttala sig om läkemedlet.

Mer information: EMA: tillbakadragen ansökan