Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lumykras (sotorasib)

Sotorasib vid KRAS G12c muterad metastaserad NSCLC, som andra eller tredje linjens behandling.