Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Lumykras (sotorasib)

Sotorasib vid KRAS G12c muterad metastaserad NSCLC, som andra eller tredje linjens behandling.

NT-rådet har beslutat att Lumykras kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.