Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Lunsumio (mosunetuzumab)

NT-rådet har i juni 2022 beslutat om nationell samverkan för Lunsumio (mosunetuzumab), vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande