Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Lutathera (lutetium­ (177Lu) oxo­dotreotid)

Lutathera är avsett för behandling av inoperabla, progredierande eller metastaserande, väl differentierade (G1 och G2), somatostatinreceptorpositiva gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP-NET) hos vuxna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »