Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Maviret (glekaprevir/­pibrentasvir)

Maviret är avsett för behandling av kronisk infektion med hepatit C-virus hos vuxna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »