Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Mylotarg (gemtuzumab ­ozogamicin)

Mylotarg (gemtuzumabozogamicin) är indicerat för kombinationsbehandling med daunorubicin och cytarabin för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad, de novo CD33-positiv akut myeloid leukemi (AML), undantaget akut promyelocytleukemi.

Det nationella ordnade införandet är avslutat. NT-rådets rekommendation för Mylotarg har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Mylotarg har lämnats över till de regionala läkemedelskommittéerna.