Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nexviadyme (avalglukosidas alfa)

NT-rådet har i april 2022 beslutat om nationell samverkan för Nexviadyme (avalglukosidas alfa), vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

Motivering: Hälsoekonomisk värdering angelägen.

 

Mer om nationellt ordnat införande

Nexviadyme (avalglukosidas alfa) är avsett för långvarig enzymersättningsterapi vid behandling av patienter med Pompes sjukdom (surt α-glukosidasbrist).