Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ninlaro (ixazomib)

Ninlaro (ixazomib) är avsett för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som fått minst en tidigare behandling.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »