Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ninlaro (ixazomib)

Det nationella ordnade införandet för Ninlaro (ixazomib) är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-08-15. Hanteringen av Ninlaro är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna. Ninlaro ingår i högkostnadsskyddet för patienter som har genomgått minst två tidigare behandlingar av multipelt myelom.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »