Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nuedexta (dextrometorfan/­kinidin)

Nuedexta avregistrerades i EU 2016, men förskrivs på licens till patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS). Den godkända indikationen före avregistrering var symptomatisk behandling av pseudobulbär affekt (affektlabilitet) hos vuxna.