Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Nuedexta (dextrometorfan/­kinidin)

Nuedexta avregistrerades i EU 2016, men förskrivs på licens till patienter med amyotrofisk lateral skleros (ALS). Den godkända indikationen före avregistrering var symptomatisk behandling av pseudobulbär affekt (affektlabilitet) hos vuxna.