Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NurtecODT (rimegepant)

Rimegepant är indicerat för migrän.

NT-rådet har beslutat att rimegepant kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.