Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Ocrevus (okrelizumab)

Okrelizumab (Ocrevus) är avsett för behandling av primär progressiv multipel skleros och relapserande-remitterande multipel skleros.