Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ofev (nintedanib)

Nintedanib (Ofev) är indicerat till vuxna för behandling av idiopatisk lungfibros.