Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Olumiant (baricitinib)

Baricitinib (Olumiant) är avsett för behandling av reumatiod artrit och atopisk dermatit.

NT-rådet har avgivit en rekommendation för baricitinib gällande indikationen reumatoid artrit.

Med anledning av att TLV 2021-03-26 beslutat om att subventionen för Olumiant omfattar atopisk dermatit, kommer NT-rådet inte att avge någon rekommendation för denna indikation.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »