Gå till innehåll

Olumiant (baricitinib)

Olumiant är avsett för behandling av reumatiod artrit, atopisk dermatit och alopecia areata.

Tidig bedömningsrapport

atopisk dermatit

Tidig bedömningsrapport 2020-06-12

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

alopecia areata

Rekommendation att avvakta 2022-09-15

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2020-10-01 Avtalsslut 2023-09-30

Uppföljning

reumatoid artrit

Uppföljning 2021-12-02

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Reumatoid artrit Det nationella ordnade införandet för Olumiant vid reumatoid artrit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av JAK-hämmare vid reumatoid artrit är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna. Atopisk dermatit Med anledning av att TLV 2021-03-26 beslutat att subventionen för Olumiant omfattar atopisk dermatit, kommer NT-rådet inte att avge någon rekommendation för denna indikation, utan hänvisar till TLV:s beslut. Olumiant subventioneras när konventionell topikal elller systemisk behandling gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Alopecia Areata TLV har 2023-06-15 beslutat att Olumiant vid behandling av Alopecia Areata inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att kostnaden motsvarar nyttan. NT-rådet hänvisar till TLV:s beslut och kommer inte att avge någon rekommendation.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.