Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Olumiant (baricitinib)

Olumiant är avsett för behandling av reumatiod artrit och atopisk dermatit.

Det nationella ordnade införandet för Olumiant vid reumatoid artrit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av JAK-hämmare vid reumatoid artrit är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Med anledning av att TLV 2021-03-26 beslutat om att subventionen för Olumiant omfattar atopisk dermatit, kommer NT-rådet inte att avge någon rekommendation för denna indikation.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »