Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Olumiant (baricitinib)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Olumiant vid indikationen atopisk dermatit 2020-06-24, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att efter att läkemedlet genomgått en hälsoekonomisk värdering genom förmånsansökan hos TLV. Motivering: Behov av sammanhållen hantering av läkemedel vid denna indikation.

Mer om nationellt ordnat införande

Baricitinib (Olumiant) är avsett för behandling av reumatiod artrit.

Baricitinib är föremål för nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1 med motiveringen att patientpopulationen är stor och att intresset förväntas vara stort då det rör sig om en ny verkningsmekanism och en oral behandling.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »