Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Ondexxya (andexanet alfa)

Andexanet alfa är avsett som antidot vid blödningar vid behandling med faktor Xa-hämmare.