Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Onpattro (patisiran)

Onpattro är avsett för behandling av polyneuropati hos vuxna patienter med ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv, Skelleftesjukan).