Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Opdivo (nivolumab)

NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

NT-rådets rekommendation till regionerna är att när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.

För behandlingar som omfattar många patienter har NT-rådet i april 2023 förtydligat vad den generella rekommendationen innebär. För Opdivo gäller det malignt melanom där Opdivo rekommenderas i första hand och Keytruda i andra hand. Se den fullständiga rekommendationen via länken nedan.

NT-rådets process för PD-(L)1-hämmare »
Uppföljning för PD-(L)1-hämmare » Pdf, 1.6 MB.
Regionsgemensamt avtal finns framtaget »

Rekommendationer