Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Opdualag (relatlimab/nivolumab)

NT-rådet har i augusti 2022 beslutat om nationell samverkan för Opdualag (nivolumab och relatlimab), vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

Motivering: Ny behandlingsprincip.


Mer om nationellt ordnat införande

Relatlimab är den första antikroppen riktad mot LAG-3, en så kallad immuncheckpoint, och ges i kombination med PD-1 hämmaren nivolumab vid malignt melanom.