Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Orkambi (lumacaftor/­ivacaftor)

Orkambi är godkänt för behandling av cystisk fibros i patienter från 6 år och äldre som är homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen. Orkambi är föremål för ordnat införande på nivå 1, vilket innebär att ett regionsgemensamt införandeprotokoll kommer att utvecklas tillsammans med en rekommendation från NT-rådet om användning.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »