Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Padcev (enfortumab vedotin)

Lokalt avancerad eller metastaserande urotelialcancer som har behandlats med en PD 1- eller PD L1-hämmare och en platinainnehållande kemoterapi.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »