Gå till innehåll

Padcev (enfortumab vedotin)

Padcev är avsett för behandling av urotelialcancer.

Tidig bedömningsrapport

urotelialcancer

Tidig bedömningsrapport 2021-11-15

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

urotelialcancer

Rekommendation 2022-12-22

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via rekvisition. Avtalsstart 2023-01-01 Avtalsslut 2024-12-31 Förlängningsoption till och med 2026-12-31

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.