Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Padcev (enfortumab vedotin)

NT-rådet har i december 2021 beslutat om nationell samverkan för Padcev (tebentafusp), vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Lokalt avancerad eller metastaserande urotelialcancer som har behandlats med en PD 1- eller PD L1-hämmare och en platinainnehållande kemoterapi.