Gå till innehåll

palovaroten

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har i maj 2023 beslutat att palovaroten inte godkänns för försäljning inom EU. Palovaroten var tänkt för behandling vid fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP).

Tidig bedömningsrapport

Fibrodysplasia ossificans progressiva

Tidig bedömningsrapport 2022-02-08

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.