Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Elfabrio (pegunigalsidas alfa)

NT-rådet har 2022-12-07 beslutat om nationell samverkan för Elfabrio vid Fabrys sjukdom. Till dess att TLV beslutat om Elfabrio ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.


Mer om nationellt ordnat införande