Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pepaxto (melflufen)

Behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som är refraktära mot minst en proteasomhämmare, en immunmodulerande substans och en anti CD-38 antikropp. Melflufen ges i kombination med dexametason.

NT-rådet har beslutat att Ppaxto kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.