Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Perjeta (pertuzumab)

Perjeta är ett läkemedel för behandling av bröstcancer.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »