Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Phesgo (pertuzumab, trastuzumab)

Phesgo (pertuzumab, trastuzumab) är indicerat för användning i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av vuxna patienter med HER2-positiv, lokalt avancerad, inflammatorisk bröstcancer eller bröstcancer i tidigt stadium med hög risk för återfall samt adjuvant behandling av vuxna patienter med HER2-positiv tidig bröstcancer med hög risk för återfall.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »