Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Phesgo (pertuzumab, trastuzumab)

Phesgo (pertuzumab, trastuzumab) är ett läkemedel för behandling av bröstcancer.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »