Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Piqray (alpelisib)

Alpelisib är i kombination med fulvestrant indikerat för behandling av postmenopausala kvinnor eller män med ER+/HER2-negativ PIK3CA-genmuterad avancerad eller metastatisk bröstcancersjukdom som progredierat under eller efter hormonbaserad behandling.

NT-rådet har beslutat att Piqray kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.