Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Pixuvri (pixantron)

Pixantron är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter som har fått multipla återfall i eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-cellslymfom (NHL).

Nationell samverkan för Pixuvri har avslutats. NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Pixuvri är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.