Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Pixuvri (pixantron)

Pixantron är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter som har fått multipla återfall i eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-cellslymfom (NHL).

Nationell samverkan för Pixuvri har avslutats. NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av Pixuvri är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.