Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Pluvicto (lutetium(Lu-177)vipivotid tetraxetan)

NT-rådet har i maj 2022 beslutat om nationell samverkan för lutetium(Lu-177)vipivotid tetraxetan, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Ny behandlingsprincip och stor potentiell patientgrupp.


Mer om nationellt ordnat införande

Tilläggsbehandling (tredje linjens behandling) vid metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).