Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Probuphine (buprenorfin)

Underhållsbehandling för patienter med etablerat opioidberoende.

NT-rådet har beslutat att Probuphine kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.