Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Radicava (edaravon)

Nationell samverkan för Radicut/Radicava (edaravon) vid ALS är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-08-15. Radicut/Radicava är inte godkänt för marknadsföring inom EU.