Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Radicava (edaravon)

Nationell samverkan för Radicut/Radicava (edaravon) vid ALS är avslutad och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2022-08-15. Radicut/Radicava är inte godkänt för marknadsföring inom EU.