Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Raxone (idebenon)

Idebenon (Raxone) är indicerat för behandling för att minska graden av bestående synnedsättning för patienter >11 års ålder med Lebers hereditära optikusneuropati (LHON).