Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Repatha (evolocumab)

Det nationella ordnade införandet för Repatha och Praluent är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-12-23. Hanteringen av PCSK9-hämmare är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »