Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Retevmo (selperkatinib)

Retevmo är avsett för behandling av vuxna med avancerad RET-fusionpositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller tyreoideacancer som behöver systemterapi.

NT-rådet har beslutat att Retsevmo kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.