Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Retsevmo (selperkatinib)

Retsevmo är avsett för behandling av vuxna med avancerad RET-fusionpositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) eller tyreoideacancer som behöver systemterapi.

NT-rådet har beslutat att Retsevmo kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.