Gå till innehåll

Rinvoq (upadacitinib)

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Regiongemensamt avtal är framtaget. Avtalet gäller när läkemedlet hanteras via recept. Avtalsstart 2020-10-01 Avtalsslut 2023-09-30

Uppföljning

reumatoid artrit

Uppföljning 2021-12-02

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Det nationella ordnade införandet för Rinvoq vid reumatoid artrit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av JAK-hämmare är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna. Den tidigare rekommendationen finns att läsa i arkivet.

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.