Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Roctavian (valoktokogen-roxaparvovek)

NT-rådet har i februari 2020 beslutat om nationell samverkan för Roctavian (valoktokogen-roxaparvovek), vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

Motivering: Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling.


Mer om nationellt ordnat införande

Roctavian (valoktokogen-roxaparvovek) är avsett för behandling av svår hemofili A (medfödd faktor VIII-brist) hos vuxna patienter utan anamnes på antikroppar mot koagulationsfaktor VIII och utan detekterbara antikroppar mot adenoassocierat virus av serotyp 5 (AAV5).