Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

ruxolitinib

Ruxolitinib är en selektiv hämmare av januskinaserna (JAK) JAK1 och JAK2.