Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rybrevant (amivantamab)

NT-rådet har i februari 2022 beslutat om nationell samverkan för Rybrevant, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande