Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sarclisa (isatuximab)

Sarclisa är avsett som behandling av multipelt myelom.