Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Shingrix (varicella-zostervirus)

Shingrix är ett vaccin avsett för förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk neuralgi (PHN), hos vuxna 50 år och äldre, samt vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros.