Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Spevigo (spesolimab)

NT-rådet har i september 2022 beslutat om nationell samverkan för Spevigo, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.

Motivering: Ny behandlingsprincip.


Mer om nationellt ordnat införande

Spesolimab är en humaniserad selektiv monoklonal antikropp som blockerar aktiveringen av interleukin-36-receptorn (IL-36R).