Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Strensiq (asfotas alfa)

Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer.