Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Strimvelis (autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID)

NT-rådet har i oktober 2020 beslutat om nationell samverkan för Strimvelis, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande