Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Symkevi (tezakaftor/­ivakaftor)

TLV har i november 2022 beslutat att Kaftrio, Kalydeco, Orkambi och Symkevi vid cystisk fibros ingår i högkostnadsskyddet. NT-rådets tidigare rekommendationer för läkemedlen har därmed upphört. Respektive läkemedelskommitté kan hantera Kaftrio, Kalydeco, Orkambi och Symkevi enligt sina lokala rutiner och i enlighet med TLV:s beslut.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »