Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tagrisso (osimertinib)

Osimertinib (Tagrisso) vid EGFR-muterad, icke-småcellig lungcancer som utvecklat resistens mot EGFR-hämmare genom T790M mutation.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »