Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tagrisso (osimertinib)

Adjuvant osimertinib (Tagrisso) vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) stadium IB-IIIA vars tumörer har en aktiverande epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-mutation.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »