Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

tanezumab

Tanezumab är avsett för behandling av höft- och knäledsartros.

EMA har beslutat att avslå ansökan om godkännande för försäljning av Raylumis (tanezumab).

Information från EMA september 2021