Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

tauroursodeoxikolsyra och natriumfenylbutyrat

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för tauroursodeoxikolsyra och natriumfenylbutyrat vid indikationen ALS 2022-10-05. Detta betyder att läkemedlet, om det blir godkänt för försäljning, ingår i processen för nationellt ordnat införande. Företaget förväntas ansöka om att läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med användning i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.


Mer om nationellt ordnat införande