Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tecartus (autologa anti-CD19-transducerade CD3-positiva celler)

Tecartus är genetiskt modifierade autologa anti-CD19-transducerade CD3+-celler. Tecartus är avsedd för behandling av vuxna patienter med relapserade eller refraktära mantelcellslymfom.