Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tecartus (brexucabtagene autoleucel)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Tecartus vid indikationen mantelcellslymfom 2020-03-19 vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: CAR T-terapi, ny behandlingsprincip.

Mer om nationellt ordnat införande

Tecartus är genetiskt modifierade autologa anti-CD19-transducerade CD3+-celler. Tecartus är avsedd för behandling av vuxna patienter med relapserade eller refraktära mantelcellslymfom.