Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Tecentriq (atezolizumab)

 • I kombination med bevacizumab, paklitaxel och karboplatin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp
  Rekommendation 2019-07-02
 • I kombination med nab-paklitaxel och karboplatin vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.
  Rekommendation 2019-10-28
 • i kombination med bevacizumab vid hepatocellulär cancer
  Rekommendation 2021-04-16
 • i kombination med karboplatin och etoposid vid första linjens behandling av utbredd småcellig lungcancer
  Rekommendation 2020-10-08
 • icke-småcellig lungcancer i andra linjen
  Rekommendation 2021-01-15
 • icke-småcellig lungcancer i första linjen
  Rekommendation 2021-02-12
 • trippelnegativ bröstcancer
  Rekommendation 2020-09-04
 • urotelial cancer
  Rekommendation 2021-03-08